אינטרנט. שיווק. הגדרה. מטרה. יעדים. חקירה. איפיון. יישום. בדיקה. הצלחה.